Sijberden Boom- Bos & Groenverzorging

Als boomeigenaar heeft u de wettelijke zorgplicht voor uw b(o)om(en). Dit houdt in dat onderhoud onvermijdelijk is. Denk hierbij aan het snoeien van dood hout boven wegen en paden of breukgevoelige takken, dit alles om kans op uitbreken te voorkomen.

Ook voor het signaleren van aantastingen in uw boom laat u uw bomen bekijken door een specialist.